พิมพ์งานในระบบเฟล็กโซ่ Flexographic

พิมพ์งานในระบบเฟล็กโซ่ Flexographic พิมพ์งานในระบบเฟล็กโซ่ Flexographic คือการพิมพ์แม่พิมพ์พื้นนูนประเภทหนึ่ง มีหลักการเดียวกับการพิมพ์เลตเตอร์เพรสคือ บริเวณภาพของแม่พิมพ์มีระดับนูนสูงกว่าบริเวณที่ไม่มีภาพ ระบบพิมพ์ Flexography หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า Flexo นั่นเอง ระบบพิมพ์นี้ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการผลิตบล็อคพิมพ์ และการพัฒนาเครื่องพิมพ์ อุตสาหกรรมที่ใช้ระบบ Flexo พิมพ์กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มกล่องกระดาษลูกฟูก, กระสอบชนิดต่าง ๆ, แผ่นฟิล์ม, ถุงหรือวัสดุอ่อนบางชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย ในปัจจุบันระบบ Flexo ถูกพัฒนาอย่างมาก เพื่อให้ได้ภาพพิมพ์ที่สวยงาม ทั้งในด้านเครื่องพิมพ์ Flexo ที่สามารถพิมพ์ได้หลายสีมากขึ้น แม่พิมพ์Flexoที่เก็บรายละเอียดของเม็ดสกรีนได้มากขึ้น หมึกพิมพ์ซึ่งถูกพัฒนาเทคโนโลยีจากผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพพิมพ์ของระบบ Flexo ในปัจจุบัน มีความสวยงามต่างจากในอดีตมาก ข้อดีของ Flexography มีดังนี้ 1. เหมาะกับการพิมพ์ฉลากปริมาณมาก เนื่องจากการพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการทำเพลท และการตั้งคำเครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์ในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ ดังนั้นยิ่งพิมพ์ในจำนวนที่มากก็จะทำให้ต้นทุนการพิมพ์มีราคาถูกลง 2. ความเร็วในการพิมพ์ โดยปกติแล้วการตั้งคำการพิมพ์นั้น จะใช้เวลาและวัตถุดิบค่อนข้างมากบางครั้งอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมง หากแต่ระบบการพิมพ์แบบ Flexography จะสามารถพิมพ์ฉลากได้เร็วกว่าระบบอื่นๆ หลังจากตั้งคำการพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 3.…

การทดสอบคุณภาพของกล่องกระดาษลูกฟูก

ความต้านทานแรงดันทะลุ (Bursting Strength) เป็นความสามารถของกระดาษที่จะต้านทานแรงดันที่กระทําบนกระดาษ จนในที่สุดกระดาษจะถูกแรงดันให้ยืดตัวออกจนทะล ุดังนั้นความต้านทานแรงดันทะลุ จึงเป็นคุณภาพกล่องที่ต้องการสําหรับสินค้าที่ทําให้เกิดแรงดันจากภายในออก มาภายนอกกล่อง เป็นบริเวณพื้นที่เล็กๆ เช่น สินค้าที่มีลักษณะเป็นเม็ด เกล็ดก้อน เส้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นคุณภาพที่สัมพันธ์ต่อความสามารถในการรองรับน้ำหนักบรรจุ สินค้า ที่ถ่วงลงบนผนังด้านล่างของกล่อง เมื่อมีการเคลื่อนย้ายโดยใช้คน ความต้านทานแรงกดวงแหวน (Ring Crush หรือ Ring Crush Test) ความสามารถของกระดาษที่จะต้านทานแรงกดในระนาบเดียวกับกระดาษ ซึ่งกดจนกระดาษหักยุบตัวลง ความต้านทานแรงกดวงแหวนของกระดาษในแนวขวางเครื่องจักร (Ring Crush CD) เป็นคุณภาพกระดาษที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการต้านทานแรงกด กล่อง (Box Compression Strength/Test) ซึ่งเป็นคุณภาพที่จําเป็น ต่อการกองเก็บเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าบรรจุกล่องลูกฟูก สินค้าที่ทนต่อแรงกด ไม่ได้หรือทนแรงกดได้น้อย จําเป็นต้องใช้กล่องที่ทนต่อแรงกดได้มากตามสภาพการใช้งาน กล่องที่ทนต่อแรงกดได้มากก็ต้องประกอบด้วย กระดาษที่มีความต้านทานแรงกดวงแหวนที่สูงในระดับที่ต้องการเช่นเดียวกัน ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก (Concora Crush Test) ของกระดาษ เป็นความสามารถของกระดาษที่จะต้านทานแรงกดบนลอนลูกฟูกจนลอนลูกฟูกยุบตัวจน แบนราบ คุณภาพดังกล่าวนี้ มีความสัมพันธ์โดยตรง กับความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของแผ่นลูกฟูก (Flat Crush)…

ประเภทของกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูกที่มีความหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานกระดาษที่ใช้เป็นแบบกระดาษลูกฟูก จะมีเพลทไดคัทแม่แบบสำหรับทำกล่องรูปแบบต่างๆ ต้องนำกล่องไปเข้าเครื่องปั๊มมันจะถูกปั๊มตามแม่แบบที่ต้องการ จากนั้นจะได้ออกมาเป็นแผ่นที่ผ่านการตัดตามรูปทรงที่ต้องการ แล้วนำมาประกอบเป็นกล่องรูปทรงสวยงาม   กล่องแบบ RSC (Regular Slotted Container) นิยมใช้มากกว่ากล่องชนิดอื่นๆ เนื่องจากผลิตได้ง่ายจากกระดาษแผ่นเดียว สิ้นเปลืองวัสดุน้อย มีฝาเปิดปิดที่กว้างเท่ากัน โดยฝากล่องแผ่นนอกบรรจบกันที่กึ่งกลางกล่องตามด้านยาวของฝากล่อง ฝากล่องแผ่นใน เว้นช่องห่างตามความสัมพันธ์ของด้านกว้างและด้านยาวของกล่อง สามารถขนส่งให้ลูกค้าเป็นแผ่นราบเสมอกัน ซึ่งคลี่ออกพับเป็นกล่องได้ทันที ซึ่งง่ายต่อการบรรจุและปิดกล่อง กล่อง RSC สามารถดัดแปลงขนาดเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ได้เกือบทุกชนิด และสามารถใช้แผ่นรองเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้ กล่องแบบ HSC (Half Slotted Container with Cover) ประกอบด้วย 2 ส่วน ฝาครอบและตัวกล่อง เป็นกล่องสล็อตมีฝาเปิดปิดด้านเดียว ไม่มีฝาเปิดปิดในตัว โดยกล่องจะถูกปิดด้วยฝาครอบต่างหาก ฝาครอบยื่นครอบตัวกล่องน้อยกว่าสองในสามของความสูงของตัวกล่อง ฝาครอบลักษณะเดียวกันกับ design style หรือ เป็นแบบ half-slotted style ก็ได้ เมื่อต้องการทั้งการขนส่ง และตั้งโชว์ และในงานที่ต้องเปิดปิดฝาครอบบ่อยครั้ง สำหรับฝาครอบแบบ half slotted…

กระดาษลูกฟูกคือ

กระดาษลูกฟูกคือ

กระดาษลูกฟูกคือ อะไร กระดาษลูกฟูก คือ กระดาษ ที่มืลักษณะ เป็นคลื่น หรือที่เรืยกว่า ลอนลูกฟูก ซึ่งนำกระดาษคราฟท์ มาใข้ในการผลิต กระดาษลอนลูกฟูก เป็นที่นิยมมาผลิตเป็น กล่องกระดาษลูกฟูก เพราะตัว กระดาษลูกฟูก มืคุณสมนัติพิเศษที่ส่งผลให้ กล่องกระดาษลูกฟูก กลายเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ ประเภทกระดาษที่มืความแข็งแรงมาก รับนํ้าหนักได้มาก ตังนั้น กล่องกระดาษลูกฟูก จึงกลายมาเป็นกล่องที่นิยมใข้ใน สายงานการผลิตเพี่อจัดเก็บสินค้า ให้พร้อมที่จะทำการจัดส่งสินค้าไปยังที่ต่างๆ เพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถซ่วยป็องกันสินค้าให้ปลอดภัย ในระหว่างการขนย้าย กล่องกระดาษลูกฟูก จึงไค้รับความนิยมอย่างมากใน วงการอุตสาหกรรมการผลิต และ การขนส่ง นอกจากนี้ กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นผลิตภัณท์ กล่องกระดาษ ที่มีการออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยม เราสามารถออกแบบ กล่องกระดาษลูกฟูก ได้ตามแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เรืองของขนาด รูปร่าง หรือการพิมพ์ ดังนั้นเราก้อได้รู้จักว่า ” กระดาษลูกฟูกคือ อะไร ”  

รูปแบบของบรรจุภัณฑ์กระดาษ

รูปแบบของบรรจุภัณฑ์กระดาษ กระดาษมีหลายชนิด ผลิตมาจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกันตามความเหนียว ความทนทาน ต่อการฉีกขาด ดึงขาด ดันทะลุสามารถตัด ดัด พับ งอ ได้ง่าย สามารถออกแบบได้มากแบบ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ มีราคาถูกที่สุดและน้าหนักเบาที่สุด โดยทั่วไปกระดาษจะยอมให้น้าและก๊าซซึมผ่านได้ดีไม่สามารถป้องกัน ความชื้น เสียความแข็งแรงเมื่อถูกน้าหรืออยู่ในสภาวะที่เปียกชื นมีความคงรูป พิมพ์ได้งดงาม และสามารถใช้ หมุนเวียน (Recycle) ได้จึงไม่ก่อปัญหามลภาวะสามารถท้าเป็นหีบห่อได้มากมาย ตั้งแต่ถุงชนิดต่าง ๆ กล่องกระดาษ ฯลฯ ซึ่งแต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสินค้าและสิ่ง แวดล้อม ดังนั้นคุณสมบัติของกระดาษที่ท้าจากเยื่อไม้ธรรมดาจึงได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขึ้น โดยการ ผนึกหรือเคลือบเข้ากับวัสดุอื่น ๆ เพื่อให้สร้างสรรค์เป็นโครงสร้างใหม่ของบรรจุภัณฑ์และท้าหน้าที่บรรจุห่อ หุ้มผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภท 1.ซองกระดาษ (paper envelope) ใช้บรรจุสินค้า เช่น ใบเลื่อย หัวสว่าน ยาเม็ด และเมล็ดพืช การเลือกใช้ขนาดและชนิดของซอง ขึ้นกับชนิดของสินค้า รูปร่างของสินค้าเป็นหลัก 2. ถุงกระดาษ (Paper Bag) มีทั งแบบแบนราบ แบบมีขยายข้างและก้น และแบบผนึก…

กระบวนการขั้นตอนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

กระบวนการขั้นตอนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก เคยสงสัยไหมว่ากล่องกระดาษลูกฟูกผลิตกันอย่างไร เรามาดูกระบวนการผลิตทีละขั้นตอน วิดีโอนี้แสดงวิธีการทำกล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก

ชนิดของกระดาษลูกฟูก

ชนิดของแผ่นกระดาษลูกฟูก โดยทั่วไปแล้ว เราจะแบ่งกระดาษลูกฟูกเป็น 3 ชนิด ตามจำนวนชั้นของกระดาษ 1. Single Face (กระดาษลูกฟูกสองชั้น) ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่นนิยมใช้กันกระแทกสินค้าหรือ ปะกล่อง offset ลอนมาตรฐาน : B, C, E 2. Single wall (กระดาษลูกฟูกสามชั้น) ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูกจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่นมักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนัก ปานกลาง หรือไม่เน้นความแข็งแรงมาก ลอนมาตรฐาน : B, C, E 3. Double wall (กระดาษลูกฟูกห้าชั้น) ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ปะกบกับ…

มารู้จักกับกระดาษลูกฟูกกันเถอะ

กระดาษลูกฟูก กระดาษลูกฟูก นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับใช้ในการผลิต และการจัดส่งสินค้าสาเหตุที่กระดาษลูกฟูก ได้รับความนิยมในการผลิตบรรจุภัณฑ์เนื่องจาก มีความทนทาน สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย น้ำหนักเบา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทันสมัยสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการได้ สามารถปกป้องสินค้าสามารถพิมพ์ลวดลายเพื่อให้ข้อมูลและ ทำให้เกิดความสวยงาม ราคาประหยัด ในแถบอเมริกาเหนือ กล่องกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมใช้ในการบรรจุสินค้า เพื่อการจัดส่งสำหรับสินค้าแทบทุกชนิด ด้วยเหตุผลต่างๆมากมาย เช่น ความสามารถในการปกป้องรักษาสินค้าที่ดีเยี่ยม, ต้นทุนต่ำ, สามารถจัดหาได้ง่าย, ต้นทุนในการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสินค้าแต่ละชนิดต่ำ นอกจากนั้น ยังมีเหตุผล อื่นๆ เช่น กระดาษลูกฟูกสามารถป้องกันสินค้าระหว่างการจัดส่ง และสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ในกรณีที่สินค้ามีความต้องการพิเศษ เช่น น้ำหนักมาก แตกง่าย หรือเป็นวัตถุอันตราย กระดาษลูกฟูกถูกออกแบบให้สามารถนำมาเรียงซ้อนกันได้ มันสามารถทนต่อแรงกดทั้งด้านบน และด้านข้าง รวมถึงมีการทดสอบความสามารถในการทนต่อแรงดันทะลุ กระดาษลูกฟูกสามารถนำมาออกแบบในแบบต่างๆได้หลากหลายโดยสามารถตัดและพับเป็นขนาดและรูปแบบต่างๆ ได้มากมายนับไม่ถ้วน รวมถึงสามารถนำมาพิมพ์ให้มีรูปแบบสีสันสวยงามด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยได้ กระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและสามารถพิมพ์ข้อความและรูปภาพลงบนตัวกระดาษได้ กระดาษลูกฟูกได้ผ่านการทดสอบแรงกระแทก ความทนทานต่อการตกจากที่สูงและความทนทานต่อการสั่นสะเทือน และถือได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับใช้ในการขนส่งสินค้า กระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่จะทำจากวัสดุรีไซเคิ้ล และมักจะผลิตจากเศษของที่ใช้แล้วจากมนุษย์ การผลิตกระดาษลูกฟูกไม่มีการใช้วัสดุมีพิษ หรือทำลายชั้นโอโซน ปัจจุบันมีการวิจัย และพัฒนาความสามารถของตลาดลูกฟูก อยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ ความสามารถของกระดาษลูกฟูก เช่น ความแข็งแรง, ความสามารถในการพิมพ์,…

ประเภทของบรรจุภัณฑ์กระดาษ

ประเภทของบรรจุภัณฑ์กระดาษ การเลือกใช้และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุคือกระดาษที่นำมาขึ้นรูปและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ จะบรรจุใส่ บรรจุภัณฑ์กระดาษที่นิยมใช้ในปัจจุบันแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้ กล่องกระดาษแข็งสามารถขึ้นรูปและจัดส่งเป็นแผ่นแบบราบ (Flat Blanks) เมื่อถึงโรงงานบรรจุ อาจนำไปทากาวพร้อมบรรจุผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือ บางครั้งตัวกล่องอาจทากาวตามขอบข้างกล่องไว้เรียบร้อย เพื่อทำการบรรจุ และปิดฝากล่อง ได้ทันที กล่องกระดาษ มีทั้งแบบท่อ (Tube) และแบบถาด (Tray) 2. กล่องกระดาษแบบคงรูป เป็นกล่องที่ขึ้นรูป และแปรรูปเป็นกล่องเรียบร้อยแล้วตัวอย่าง เช่น กลักไม้ขีด หรือกล่องใส่รองเท้าแบบมีฝาครอบกล่องการผลิตกล่องกระดาษคงรูปจะผลิตช้ากว่ากล่อง กระดาษแข็งแบบพับได้ ทำให้ราคาต่อหน่วยสูง ทั้งกระบวนการผลิตและ การขนส่งส่วนดีของกล่องแบบนี้ คือสามารถใช้งานได้นาน และถ้ามีการออกแบบที่ดีจะช่วยเสริมคุณค่า ของสินค้าภายใน ให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อได้ดีอีกด้วย 3. บรรจุภัณฑ์การ์ด (Carded Packaging) เป็นประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกระดาษแผ่นหนึ่งและพลาสติกอีกแผ่นหนึ่ง ซึ่งอาจขึ้นรูปมาก่อนหรือไม่ก็ได้ ทำโดยแนบหรือเชื่อมติดแผ่นกระดาษและแผ่นพลาสติกเข้าด้วยกัน โดยมีสินค้าแทรกอยู่ตรงกลางบรรจุภัณฑ์ การ์ดนี้มี 2 แบบใหญ่ๆ คือ แบบบลิสเตอร์แพ็ค (Blister Pack) และแบบแนบผิว(Skin Pack) 4.…