ผู้ผลิต ออกแบบ กล่องกระดาษลูกฟูก พิมพ์ระบบเฟล็กโซ กล่องกระดาษ
และบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ทุกชนิด รวดเร็ว คุณภาพดี


     


   รับผลิต จำหน่าย กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องสำเร็จรูป แผ่นลูกฟูก
 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานบรรจุภัณฑ์

  มารู้จักกับกระดาษลูกฟูกกันเถอะ
  ประเภทของบรรจุภัณฑ์และกระดาษ
  ชนิดของกระดาษลูกฟูก
  ชนิดของลอนลูกฟูก
  มารู้จักกับกระดาษคราฟท์
  ชนิดของกระดาษคราฟท์


ข้อมูลเอกสาร แผ่นพับ Companny Profile