ชนิดของลอนลูกฟูก

 

 

ชนิดของลอนลูกฟูก
ลอนลูกฟูก ( Corrugations Flute )

        เราทุกคนต่างทราบกันดีว่า ถ้าเส้นโค้งนำมาปรับให้เหมาะสม จะเป็นการทำให้พื้นที่
ที่ต้องการทอดข้าม เกิดความแข็งแรงมากที่สุด ดังนั้นผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกจึงนำหลักการ
เดียวกันนี้ เข้ามาใช้ในการผลิตความโค้งของลอนกระดาษลูกฟูก โดยเราเรียกเส้นโค้งของ
กระดาษนี้ว่า " ลอนลูกฟูก " และเมื่อนำลอนนี้มาติดกับแผ่นกระดาษเรียบ ( Linerboard )
พวกมันจะสามารถทนทานต่อความโค้งงอและแรงกดได้จากทุกทิศทาง


       ลอนลูกฟูกมีหลายชนิดโดยลอนแต่ละประเภทจะมีขนาดและความสูงของลอนไม่เท่า
กัน รวมถึงความเหมาะสมกับการใช้งานก็แตกต่างกัน ด้วยตารางด้านล่างจะเป็นการนำลอน
แต่ละชนิดมาเปรียบเทียบ เพื่อทำความเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ชนิด
ความสูงของลอน
( มิลลิเมตร)
จำนวนลอน
/เมตร
คุณสมบัติ
ลอน A

4.0-4.8
105-125
เหมาะกับสินค้าที่ต้องการรับน้ำหนักการ
เรียงซ้อนมาก และไม่เน้นการพิมพ์
ลอน B

2.1 - 3.0
150-185
เหมาะกับสินค้าที่รับน้ำหนักได้ด้วยตัว
มันเอง เช่น กระป๋องเหล็ก
ลอน C

3.2 - 3.9
120-145
เป็นที่นิยมใช้กันมาก เหมาะกับสินค้า
ทั่วๆไปที่รับน้ำหนักได้ปานกลาง
ลอน E

1.0 - 1.8
290-320
รองรับการพิมพ์ได้ดีที่สุด เหมาะกับกล่อง
ไดคัทขนาดเล็ก หรือ กล่องออฟเซ็ท

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของลอนกระดาษลูกฟูก

คุณสมบัติ
ลอน A
(ลอนใหญ่)
ลอน B
(ลอนเล็ก)
ลอน C
(ลอนกลาง)
ลอน E
(ลอนจิ๋ว)
การรับแรงในการเรียงซ้อน
ดีมาก
พอใช้
ดี
เลว
คุณภาพการพิมพ์
เลว
ดี
พอใช้
ดีมาก
คุณภาพการตัดและอัด
เลว
ดี
พอใช้
ดีมาก
ความต้านทานต่อการเพิ่มทะลุ
ดี
พอใช้
ดีมาก
เลว
การใช้งานในการเก็บคงคลัง
ดีมาก
พอใช้
พอใช้
เลว
การทับเส้น/การทับพับ
เลว
ดี
พอใช้
ดีมาก
การป้องกันการสั่นและการกระแทก
ดีมาก
พอใช้
ดี
เลว
การดันทะลุ
เลว
ดี
พอใช้
พอใช้

 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานบรรจุภัณฑ์


  มารู้จักกับกระดาษลูกฟูกกันเถอะ
  ประเภทของบรรจุภัณฑ์และกระดาษ
  ชนิดของกระดาษลูกฟูก
  ชนิดของลอนลูกฟูก
  มารู้จักกับกระดาษคราฟท์
  ชนิดของกระดาษคราฟท์