มารู้จักกับกระดาษลูกฟูกกันเถอะ

กระดาษลูกฟูก

         กระดาษลูกฟูก นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับใช้ในการ
ผลิต และการจัดส่งสินค้าสาเหตุที่กระดาษลูกฟูก ได้รับความนิยมในการผลิตบรรจุภัณฑ์
เนื่องจาก มีความทนทาน สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย น้ำหนักเบา เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทันสมัยสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการได้ สามารถปกป้องสินค้า
สามารถพิมพ์ลวดลายเพื่อให้ข้อมูลและ ทำให้เกิดความสวยงาม ราคาประหยัด

      ในแถบอเมริกาเหนือ กล่องกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมใช้ในการบรรจุสินค้า เพื่อการ
จัดส่งสำหรับสินค้าแทบทุกชนิด ด้วยเหตุผลต่างๆมากมาย เช่น ความสามารถในการปก
ป้องรักษาสินค้าที่ดีเยี่ยม, ต้นทุนต่ำ, สามารถจัดหาได้ง่าย, ต้นทุนในการออกแบบเพื่อให้
ตรงกับความต้องการของสินค้าแต่ละชนิดต่ำ นอกจากนั้น ยังมีเหตุผล อื่นๆ เช่น กระดาษ
ลูกฟูกสามารถป้องกันสินค้าระหว่างการจัดส่ง และสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้อง
การของผู้ใช้ ในกรณีที่สินค้ามีความต้องการพิเศษ เช่น น้ำหนักมาก แตกง่าย หรือเป็นวัตถุ
อันตราย

          * กระดาษลูกฟูกถูกออกแบบให้สามารถนำมาเรียงซ้อนกันได้ มันสามารถทนต่อแรง
กดทั้งด้านบน และด้านข้าง รวมถึงมีการทดสอบความสามารถในการทนต่อแรงดันทะลุ

         * กระดาษลูกฟูกสามารถนำมาออกแบบในแบบต่างๆได้หลากหลายโดยสามารถตัด
และพับเป็นขนาดและรูปแบบต่างๆ ได้มากมายนับไม่ถ้วน รวมถึงสามารถนำมาพิมพ์ให้มีรูป
แบบสีสันสวยงามด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยได้


         * กระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและสามารถพิมพ์ข้อความและรูป
ภาพลงบนตัวกระดาษได้


        * กระดาษลูกฟูกได้ผ่านการทดสอบแรงกระแทก ความทนทานต่อการตกจากที่สูง
และความทนทานต่อการสั่นสะเทือน และถือได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเพียงพอ
สำหรับใช้ในการขนส่งสินค้า

        * กระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่จะทำจากวัสดุรีไซเคิ้ล และมักจะผลิตจากเศษของที่ใช้
แล้วจากมนุษย์

       * การผลิตกระดาษลูกฟูกไม่มีการใช้วัสดุมีพิษ หรือทำลายชั้นโอโซน

       * ปัจจุบันมีการวิจัย และพัฒนาความสามารถของตลาดลูกฟูก อยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับ
ปรุงคุณสมบัติ ความสามารถของกระดาษลูกฟูก เช่น ความแข็งแรง, ความสามารถในการ
พิมพ์, ความทนทานต่อความชื้น และการนำไปรีไซเคิ้ล

       * มากกว่า74%ของผลิตภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกจะถูกนำไปรีไซเคิ้ลทำให้กระดาษ
ลูกฟูกนับได้ว่าเป็นหนึ่ง ในบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราการถูกนำไปรีไซเคิ้ลสูง ที่สุด เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานบรรจุภัณฑ์


  มารู้จักกับกระดาษลูกฟูกกันเถอะ
  ประเภทของบรรจุภัณฑ์และกระดาษ
  ชนิดของกระดาษลูกฟูก
  ชนิดของลอนลูกฟูก
  มารู้จักกับกระดาษคราฟท์
  ชนิดของกระดาษคราฟท์